Hem


Apelgårdsskolan är en F-9-skola i Rosengård i Malmö. Vår verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

På Apelgårdsskolan står tron på individen, hållbarhet och en noga genomtänkt pedagogik i fokus. 

Apelgårdsskolan ska vara en trygg och positiv mötesplats, en inkluderande skola där alla elever ska kunna utvecklas i sin egen takt och nå målen för att kunna forma sin framtid.     
  
    
     
     
                                                        
Din Skolmat"EN SKOLA I VÄRLDEN"

Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad. 

Tillsammans. 

Alltid med elevens lärande i fokus!


LIKABEHANDLINGSPLANEN
 - Plan för vänskap, trygghet & LÄRANDE

En plan mot diskriminering och kränkande behandling på Apelgårdsskolan.


Du kan läsa den här!